Thông tin cần chuẩn bị cho chụp ảnh

bối cảnh, sản phẩm, người mẫu, concept, đạo cụ
cùng thiết bị, ánh sáng tạo concept ảnh.

Đạo cụ, phụ kiện

do khách hàng cung cấp

– Phụ kiện, đạo cụ trong concept

– Sản phẩm

– Hình ảnh khách hàng mong muốn

Bối cảnh, ý tưởng concept

do photographer xử lý

– Studio hay Outdoor

– Tông màu background

– Concept ideas

Người mẫu, Stylist

cần xử lý đặc biệt

– Tiêu chuẩn mẫu ảnh

– Phong cách

– Có kinh nghiệm

Cấu phần gợi ý

các thông tin chuẩn dành cho chụp ảnh

hình ảnh gợi ý

Download file cấu phần

Cấu phần chuẩn bị chụp ảnh
Concept chụp ảnh món ăn