Source: Appetizers on Behance
Concept trên hoàn toàn chỉ là nguồn ý tưởng tham khảo cho người xem và không hề được th ực hiện bởi Chupanh.vn. Tuy  nhiên, Chupanh.vn hoàn toàn có thể tạo ra những bộ ảnh đặc sắc như thế.