Video hỗ trợ khách hàng

trong quá trình chụp ảnh

Video giải pháp

giúp khách hàng hiểu về sản phẩm

– Giải pháp chụp ảnh món ăn cho doanh nghiệp

Video thực thi

giúp khách hàng hiểu quy trình 

– Video quy trình

– Video hậu trường

– Video ý tưởng

– Video sản phẩm

Video kiến thức

giúp khách hàng hiểu chụp ảnh cơ bản

– Cách chọn concept phù hợp

– Cách chọn tông màu 

– Cách chọn phối cách

– Cách chọn góc chụp

Hậu trường chụp ảnh Cá Mòi

Hậu trường chụp ảnh món ăn Sayen